Klik her for at starte fjernsupport | Click here to start remotesupport

Vælg at åbne/kør program når hentet og oplys ID til KTA | Choose to open/run program and provide ID to KTA
 


 

Download KTA Host